test Diensten | Lonce.nl

Diensten

LonCe voorziet haar klanten graag in verschillende behoeften. Dit doen wij door onder andere de onderstaande diensten voor u te leveren. Wilt u meer weten over één of meerdere geleverde diensten? Neem dan contact op met LonCe:

Advies en beheer BOG
Het beheren van Commercieel Vastgoed is een vak. Niet iets wat je er zomaar even bij doet. Technisch beheer vraagt om specifieke kennis. De kunst van Technisch Beheer is de instandhouding en daarmee de kwaliteit en uitstraling van het onroerend goed af te wegen tegen het commerciële belang. Die afweging moet uiteindelijk leiden tot een instandhouding, welke binnen de rendementsverwachtingen of de berekeningen van de eigenaar of asset manager liggen.

LonCe heeft de commerciële- en technische kennis en langjarige ervaring in huis om u daarmee van dienst te kunnen zijn.


MJOP – Meer Jaren Onderhoud Planning

Goed gebouwbeheer begint met een goed opgebouwde Meer Jaren OnderhoudsPlanning (MJOP). Een goed ingerichte MJOP geeft inzicht in zowel de planning als de financiële consequenties aangaande de instandhouding van onroerend goed. Daarbij gaat het niet alleen om de schil maar zeker ook om de aanwezige installaties. De MJOP levert eveneens belangrijke inzichten en informatie als aanvulling op de totale exploitatiekosten van onroerend goed. Met andere woorden de MJOP is niet alleen van belang voor het kwaliteitsniveau van het onroerend goed, het vormt tevens een belangrijke financiële informatiebron voor de asset manager.


Projectmanagement
Het is de manier waarop projecten worden voorbereid, gepland en uitgevoerd. Een goede voorbereiding is het halve werk. Erg cliché maar de praktijk wijst het uit. Slecht voorbereide projecten lopen vaak uit op vertragingen en kostenoverschrijdingen. Niet zelden dienen projecten gaandeweg het traject te worden bijgesteld. Organisatie- en improvisatietalent zijn vaardigheden die een professionele projectmanager kenmerken en een project tot een succes maken.


Technische due diligence

Een technische due diligence oftewel een “zorgvuldig uitgevoerd technisch onderzoek” vormt  een onmisbare schakel in de investeringsbeslissing, te nemen door de Eigenaar of Asset Manager van Commercieel Vastgoed. Bij de aankoop van vastgoed heeft de koper zelfs een onderzoeksplicht en kan een technische due diligence zeer van invloed zijn op de overnameprijs. Hoge kosten die in de toekomst liggen, worden met een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek onmiddellijk zichtbaar.

LonCe kan u van dienst zijn als het gaat om het doen van technisch onderzoek, maar ook als u een vertaling, onafhankelijke toelichting, beoordeling of second opinion nodig heeft.


Facility Management

LonCe vertaalt het begrip facility management in “ondersteunend aan verhuurder en / of huurder”. Binnen het commercieel vastgoed en binnen Verenigingen van Eigenaren zijn het hebben van service- dan wel onderhoudscontracten meer regelmaat dan uitzondering. Het geheel aan contracten vormt de basis van de servicekostenberekening en de uiteindelijke afrekening. Het organiseren, bewaken en met regelmaat toetsen van gebouwgebonden service- en onderhoudscontracten, zijn bij uitstek werkzaamheden die thuis horen bij een professionele facility manager. Goed uitgevoerd facility management geeft inzicht in de kosten van gecontracteerde dienstverlening en levert belangrijke informatie, als aanvulling op de totale exploitatiekosten van onroerend goed.

LonCe kan u van dienst zijn als het gaat om het aangaan van service- en onderhoudscontracten. Daarnaast ondersteunt LonCe u bij een beoordeling, onafhankelijke toelichting of second opinion.